Tuesday, October 11, 2016

HƯỚNG DẪN TẠO KHUNG CHỨA CODE ĐƠN GIẢN CHO BLOGSPOT

Đối với một  Blogger chuyên nghiệp thì bạn sẽ không bao giờ bỏ quyên những thủ thuật của mình đối với những công cụ hoặc thủ thuật trong blogspot. Mình chia sẻ các thủ thuật blog và bạn muốn code được đặt trong khung để nó được rõ ràng hơn, độc giả cũng dễ copy code hơn. Hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn cách tạo một khung chứa code đơn giản cho blog của mình.

*Cách thêm khung chứa code
Chỉ cần dán đoạn css dưới vào trên thẻ ]]></b:skin>
/*khung chua code*/
pre.code { display: block; font: 1em 'Courier New', Fixed, monospace; font-size: 100%; color: #666666; background: #fff ; overflow: auto; text-align: left; border: 1px solid #99cc66; padding: 0px 20px 0 30px; margin: 1em 0 1em 0; line-height: 17px; max-height:300px}
Trong đó:

color: #666666    là màu chữ trong khung
background: #fff    là màu nền của khung
border: 1px solid #99cc66 là độ rộng đường viền(1px) và màu đường viền(#99cc66)
max-height:300px là chiều cao tối đa
* Sử dụng khi viết bài
Khi muốn chèn code, bạn chọn thẻ HTML ở thanh công cụ rồi sử dụng đoạn html sau
<pre class="code">Đặt code vào đây </pre>
Tags: khung chứa code trong blogspot, tạo khung chứa code cho blogspot, code khung chứa code trong blogspot, thêm khung chứa code cho blogspot 

No comments:

Post a Comment